wirtualny spacer8

Ankieta dla uczniów PCEiKZ

 W związku z potrzebą analizy sytuacji dotyczącej zdalnego nauczania oraz problemów wychowawczych z tego wynikających proszę wszystkich uczniów o wzięcie udziału w Ankiecie. Ankieta jest anonimowa, dostępna przez e-dziennik. Wyniki posłużą w zaplanowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych oraz w niwelowaniu problemów wynikających z takiej formy kształcenia.

Dziękuje za wypełnienie ankiety,
pedagog szkolny – Renata Kmiecik


stopka oferta 2021 22