wirtualny spacer8

Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs wiedzy o ,,Lalce” Bolesława Prusa.
ROZSTRZYGNIĘTY

 

Celem konkursu było;
• popularyzacja książek polskiego autora
• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;
• sprawdzenie stopnia znajomości treści książek;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• wzbogacenie i pogłębienie przeżyć estetycznych i moralnych, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie
• dostrzeganie pozytywnych wzorców osobowych na przykładzie postaw bohaterów literackich;

Pisarstwo Bolesława Prusa, wyrastające z rzetelnej znajomości spraw i ludzi pośród których żył, których kochał, choć nie szczędził im surowych sądów miało ogromne znaczenie dla rozwoju naszej literatury. Jako felietonista i powieściopisarz, Prus przez wiele lat konsekwentnie wykpiwał obłudę, ciemnotę i przesądy, odsłaniał pustkę myślową i moralną kryjącą się pod osłoną gładkich pozorów i frazesów, wskazywać na niebezpieczeństwa płynące z lekkomyślności i egoizmu, brał w obronę skrzywdzonych i upośledzonych — walczył z wszystkim co ograniczało prawo człowieka do pełnego życia. Jego mądrość i szlachetność, bogactwo języka pisarskiego, niezrównany humor, często niestety zaprawiony goryczą — dziś, tak jak i przed laty skłaniają do zastanowienia, wywołują uśmiech albo zadumę, przypominają wciąż żywe prawdy o potrzebie rzetelnej pracy, uczciwości i współczucia wobec innych.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas: III LA, II LOA, II LOB, II W, ITI.

I miejsce; Julia Banaś, Oliwia, Jastrząb-kl. III LOA
II miejsce: Wiktoria Ciąbor -kl. II LOA, Weronika Kic -kl. IILOB
III miejsce- Mateusz Zając kl. ITI, Kic Karolina -klasa II LOA
IV miejsce-Agnieszka Kłapucka kl. II Z

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy!
Wszyscy otrzymają nagrody książkowe po powrocie do szkoły.
Organizatorzy; S. Dąbroś, M. Sieroń.


stopka oferta 2021 22