wirtualny spacer8

Pozaszkolne osiągnięcia Natalii

 W 6-24 Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku realizowany jest projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Grupą docelową projektu są seniorzy, którzy chcą nabyć i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności cyfrowe. Celem projektu jest nauka starszych osób obsługi komputera, smartfona a także nowoczesnych aparatów fotograficznych. Projekt opracowała siedmioosobowa grupa młodzieży działająca w dąbrowskim Hufcu Pracy, a ucząca się w Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Szczucinie. Wśród nich prężnie działa uczennica klasy 3 Z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji zawodowych w Szczucinie - Natalia Moskal

11 grudnia Natalia Moskal wzięła udział w warsztaty aktywizowania młodzieży z wykorzystaniem metody design thinking pn. „Tu, gdzie jestem i tym, co mam” prowadzonych przez szkoleniowca z firmy MOZAK. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie wśród uczestników umiejętności działania na rzecz lokalnego środowiska. Metoda stosowana podczas zajęć polega na wymianie doświadczeń między uczestnikami, służy lepszemu rozumieniu potrzeb innych ludzi i uczy przekazywania informacji zwrotnej. Podczas warsztatów młodzież nauczyła się, jak pracować w grupie, jak przetwarzać własne pomysły na działania. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak rozpoznawać potrzeby środowiska, w którym żyjemy. Młodzi ludzie doskonalili także umiejętność kreatywnego myślenia. Warsztaty pozwoliły uczestnikom na analizę własnych pomysłów, które poddano dyskusji i wspólnie zastanawiano się nad nowymi przedsięwzięciami.

6-24 Hufiec Pracy współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Natalia Moskal systematycznie uczestniczy w wolontariacie na rzez najuboższych mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej: młodzież najczęściej pomaga w przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych.

W konkursie zorganizowanym przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP oraz 6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: "Sztuka Bardzo Ożywiona" - Natalia Moskal uczennica Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie - zajęła III zaszczytne miejsce.


stopka oferta 2021 22