wirtualny spacer8

Ważne informacje

 INFORMACJE DLA ZADAJĄCYCH EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SESJI EGZAMINACYJNEJ CZERWIEC-LIPIEC 2021

Harmonogramy egzaminów z poszczególnych kwalifikacji znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas (osoby które nie pamiętają swojego harmonogramu mogą poprosić wychowawcę o przypomnienie) .


Każdy zdający ma obowiązek potwierdzić wysyłając emaila na pocztę służbową wychowawcy, że zapoznał się z treścią wytycznych oraz, że zna swój harmonogram egzaminów i potwierdza udział w egzaminie .


Na egzamin z kwalifikacji zdający :
- zgłasza się min. 45 min wcześniej przed godziną egzaminu ustalona w harmonogramie zdającego
- posiada ze sobą dowód osobisty
- posiada własne 2 długopisy koloru czarnego
- na egzaminy pisemne można posiadać własny kalkulator prosty
-
przychodzą w ubraniu roboczym (jeśli wymaga tego egzamin)

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Stosowne zaświadczenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w dniu egzaminu. Telefon do sekretariatu 14 643 64 21 wew. 26.


PONADTO
- KAŻDY ZDAJACY PRZYCHODZI NA EGZAMIN W WŁASNEJ MASECZCE I PRZEBYWA W NIEJ DO CHWILI ZAJĘCIA MEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ I ROZOCZĘCCIA EGZAMINU.
- Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają cały czas zakryte usta

Egzaminy w sesji letniej 2021 odbywają się w pełnym rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora sanitarnego i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Treść wytycznych zawiera załącznik : Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w 2021 r. każdy zdający ma obowiązek się z nim zapoznać.

W skrócie kilka najważniejszych zaleceń
- Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
- Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
- Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
- Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu
- Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów
- Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
- Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd

Proszę o pobranie załącznika z wytycznymi GIS i MEN i zapoznanie się z nim


stopka oferta 2021 22