wirtualny spacer8

#challengeniebieskiemotyle2021

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami 


Akcję challengeniebieskiemotyle2021 Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” zainicjował Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Jej celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Do akcji z radością włączyły się klasy 2 LOB oraz 1LOA z PCEiKZ w Szczucinie, nominowanie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kupieninie.

Uczniowie tych klas ubrali się na niebiesko, przygotowali napis, dekoracyjne balony i wycieli z niebieskich kartonów cudne motyle. Zrobili fotografię, którą odesłano do organizatorów oraz nominowano kolejne osoby to wykonania zadania.

Uczniowie wykazali się szczególną wrażliwością na problemy osób ze Spektrum Autyzmu, wykonanie zadania sprawiło im wiele radości i satysfakcji.

Organizatorzy: Ewa Klepacz, Joanna Rzepecka-Bober, Renata Kmiecik

Motyle

zdjęcie motyle


stopka oferta 2021 22