Dzień Edukacji Narodowej

   11 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość tę przybyli: dyrekcja, nauczyciele, młodzież oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Magdalena Mach-Surowiec podziękowała nauczycielom  za trud i poświęcenie wkładane w edukowanie i wychowanie młodego pokolenia. Za pracę na rzecz szkoły oraz pracę dydaktyczno ? wychowawczą Pani dyrektor wręczyła nagrody poszczególnym nauczycielom. Podziękowania oraz życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły złożyli również: Pan starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców, pan Piotr Kica i Pan Konrad Wrzodak. Pan starosta uhonorował panią dyrektor nagrodą starosty powiatu

    14 października społeczność szkolna, przedstawiciele władz powiatowych oraz mieszkańcy Szczucina uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły.