Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014 w PCEiKZ

      2 września, mszą świętą w kościele parafialnym, rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014. Spotkanie dyrekcji, nauczycieli oraz młodzieży na placu szkolnym rozpoczęło sięo godzinie 9.00. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili: Pan starosta Tadeusz Kwiatkowski i  przewodniczący Rady Rodziców Pan Konrad Wrzodak. Przybyli goście oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego złożyli gorące podziękowania dotychczasowemu dyrektorowi, panu Janowi Gierze, i życzyli wielu sukcesów obejmującemu stanowisko dyrektora, panu Witoldowi Błaszczowi. Po ślubowaniu klas pierwszych uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.