Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 28.04.2017 r.

godzina 9.00  - Msza św. w Kościele Parafialnym w Szczucinie

godzina 10.00 - plac apelowy PCEiKZ w Szczucinie