OBCHODY ROCZNICY

UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH W PCEiKZ

Dnia 28 kwietnia odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowany przez uczniów kl.2LOA pod kierunkiem p.Moniki Dąbroś obejrzała dyrekcja , nauczyciele oraz młodzież zgromadzona na tej uroczystości , jak również przedstawiciel organu prowadzącego pan wice starosta Marek Kopia.

Następnym punktem akademii było oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów. Pani dyrektor Magdalena Mach Surowiec skierowała ciepłe słowa do absolwentów życząc im samych sukcesów w życiu oraz wyróżniła najbardziej zasłużonych uczniów kończących szkołę wręczając im symboliczne nagrody i listy gratulacyjne dla ich rodziców. Do gratulacji dołączył również pan wice starosta wręczając nagrody dla najlepszych uczniów to jest Bernadetty Skiby ,Bartosza Sieronia , Radosława Dziury. Następnie w imieniu absolwentów przemawiał Bartek Sieroń dziękując dyrekcji , wychowawcom i nauczycielom za trud pracy wniesiony w ich kształcenie. Kolejnym punktem akademii było pożegnanie ze sztandarem W imieniu społeczności uczniowskiej starszych kolegów i koleżanki pożegnała przewodnicząca SU Julia Kołodziej po czym absolwentów obdarowano symbolicznymi upominkami. Całość zakończyła się w miłej atmosferze wspólnymi zdjęciami

opiekun SU E.Szuścik-Radłowska