Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 roku na placu apelowym w PCEiKZ w Szczucinie zgromadziła się młodzież, nauczyciele, pracownicy szkoły aby zainaugurować nowy rok szkolny. Przywitano uczniów klas pierwszych , którym pani dyrektor Magdalena Mach-Surowiec pogratulowała trafnego wyboru placówki kształcącej oraz życzyła samych sukcesów. Po ślubowaniu nowi uczniowie przyjęci zostali do grona naszej społeczności uczniowskiej. Pani dyrektor powitała nowych nauczycieli w naszej szkole:

panią Ewelinę Czub-Kapel,

pana Wojciecha Wilka,

pana Ryszarda Chybickiego.

W uroczystym apelu uczestniczył również wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego pan Marek Kopia, który przekazał życzenia pomyślnej i owocnej pracy wszystkim nauczycielom i uczniom szkoły, podkreślając wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskiwanych przez naszych uczniów. Zapewnił nas również o przyznaniu środków na remont sali gimnastycznej.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, a pierwszoklasistów czekała jeszcze wycieczka po obiektach szkolnych.