OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W PCEiKZ W SZCZUCINIE

 "Edukacja jest kluczem, który otwiera złote drzwi wolności" - to motto obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W obecności całej społeczności szkolnej : dyrekcji , nauczycieli ,pracowników obsługi oraz młodzieży, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozpoczęli uroczysty apel. W uroczystości brali udział również: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Marek Kopia i przedstawiciele Rady Rodziców. Na ręce pani dyrektor Magdaleny Mach ? Surowiec złożone zostały życzenia dla wszystkich pracowników oświaty od Rady Rodziców oraz młodzieży, która wyraziła swoją wdzięczność za trud i ogrom pracy swoim pedagogom. Życzenia przekazał również Pan Marek Kopia. Dyrektor szkoły przekazała swoje podziękowania wszystkim pracownikom w tym uroczystym dniu .Odczytany został również list posła W. Krajewskiego z życzeniami. Pani dyrektor podziękowała bardzo serdecznie za opiekę nad samorządem w poprzednich latach Pani Ewie Szuścik-Radłowskiej i Samorządowi Szkolnemu z ubiegłego roku. Przedstawiła Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018. Uroczystość uświetnił występ uczennicy klasy I LO Anny Cieciury.

Opiekun SU T. Domańska