Szkolny Tydzień Profilaktyki

 W dniach 16-20 października 2017r. odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki. Podczas akcji zwróciliśmy uwagę na profilaktykę uzależnień, profilaktykę zdrowotną, ale także staraliśmy się pokazać drogę właściwą, drogę do wartości. Już w poniedziałek rano uczennice z klasy
I LOA rozdawały przy wejściu różowe wstążeczki oznaczające akcję: Październik miesiącem profilaktyki raka piersi. Co roku nasza szkoła włącza się w ogólnopolską akcję mającą na celu uświadamianie kobietom konieczność wykonywania badań profilaktycznych.

Została przygotowana wystawa plakatów pod hasłem: ?Nie daj się uzależnić?. Jej celem było zwrócenie uwagi młodzieży, że można uzależnić się od środków psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu, ale także coraz częściej obserwuje się uzależnienia od telefonów komórkowych, portali społecznościowych, gier komputerowych. Obserwuje się również wzrost uzależnień od leków, które są bardzo łatwo dostępne i zażywane czasem zbyt lekkomyślnie. Najczęściej przyjmowane są środki przeciwbólowe. Człowiek jedynie ?oszukuje? siebie, znosząc wrażenie bólu, a przecież ból to sygnał dla organizmu, że ?coś jest nie tak?. Leki przeciwbólowe eliminują objaw, a nie przyczynę choroby. Bezmyślne faszerowanie się pastylkami, zamiast pomagać ? szkodzi i stopniowo degraduje zdrowie człowieka.

We wtorek odbył się koncert profilaktyczny grupy Wyrwani z niewoli o nazwie ?Ku wolności?. Uczniowie wzięli udział w poruszającym spotkaniu, które miało na celu ukazać piękno życia bez używek. Poparte historią z życia z członków zespołu rozmowy na temat przyczyn uzależnienia i jego wpływu na destrukcyjne zachowania. Tak trudny temat uzależnień zaprezentowany w atrakcyjnej formie, pełen autentyczności został bardzo dobrze przyjęty przez naszą młodzież i myślę, że niejednego ucznia skłonił do refleksji. Dziękujemy p. Renacie Chrabąszcz pełnomocnikowi ds. uzależnień oraz Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy
w Szczucinie za wsparcie finansowe.

W środę 18 października włączyliśmy się w akcję Światowego Dnia Godności: ?Równi, ale różni?. W dobie konfliktów wojennych na świecie, sporów politycznych i różnic
w zamożności państw, Światowy Dzień Godności każdego roku przypomina o tym, że szacunek i godne życie przysługują każdemu człowiekowi. To wyjątkowa inicjatywa, obejmująca swoim zasięgiem ponad 60 państw na całym świecie, skupiająca społeczność wokół tematu wzajemnej tolerancji życzliwości. Każdy Człowiek ma niezbywalne prawo do godności. Każdy bez względu na kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawności zasługuje na szacunek i każdy musi szacunek okazywać innym, bo się różnimy, ale wszyscy jesteśmy równi.

Szkolny Tydzień Profilaktyki zakończyliśmy udziałem w spektaklu ?Beze mnie? w reż. Tomasza Cymermana w piątek 20 października w ?Kanie?. Aktorzy Teatru Polskiego przybyli do Szczucina i zaprezentowali opowieść o przyjaźni, miłości, wyobcowaniu
i pragnieniu akceptacji. O tym, że w duszy młodego człowieka kryje się wiele tajemnic, wiele głębokich ran, zduszonych emocji, które musza znaleźć jakieś ujście. Przedstawia, również świat szkolnych relacji i problemu odrzucenia przez rówieśników i niezrozumienia przez nauczycieli. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty przez widzów i skłaniał do refleksji. Szkolny tydzień profilaktyki był pretekstem do zastanowienia się dokąd zmierzam, jaką drogę w życiu wybieram, jak wybierać dobrze. Dlaczego poprawne relacje z innymi ludźmi, rodzicami, rówieśnikami są tak ważne. Jak je układać, aby czerpać z nich wsparcie. Czas młodości to najtrudniejszy i zarazem najważniejszy czas w życiu człowieka i trzeba go przeżyć tak, aby po latach nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu?

Szkolny Tydzień Profilaktyki został przygotowany przez: Beatę Smaś, Renatę Kmiecik, Mieczysławę Stojek.