Spotkanie z rodzicami w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami w salach - godz. 1630

Klasa wychowawca sala
I LOA Maria Gadziała 48
I TM Mariusz Najduch 28
I TTI Krzysztof Słupek 53
II LOA Ewelina Czub - Kapel 34
II TM Marek Jachym 32
III LOA Ewa Szuścik - Radłowska 52
III TMT Andrzej Radłowski 41
III w Anna Jędo 35
III z Ewa Plebańska 1
IV TMT Agnieszka Kowalik 50
IITT Mieczysława Stojek 67
II z Teresa Domańska 63

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach od 16.30 do 17.30.