Delegacja z PCEiKZ z wizytą w Domu Radosnej Starości w Kupieninie.

      W dniu 12.11.2017 roku uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystościach poświęconych opatowi Hildebrandowi Gregorowi. Był on założycielem Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to zgromadzenie założone po II wojnie światowej, którego celem jest opieka nad ubogimi dziećmi i nad ludźmi starymi i obłożnie chorymi.

     W Polsce Zgromadzenie rozpoczęło bardzo ważne dzieło opieki społeczno - opiekuńczej dla osób starszych w Kupieninie. Dom ten nosi imię Jana Pawła II. Siostry zakonne organizują też dwa razy do roku "Rekolekcje" dla dziewcząt, chcących pogłębić swoją wewnętrzną relację z Bogiem.

       Uczniowie naszej szkoły odwiedzają pensjonariuszy Domu przy różnych okazjach. Tym razem zostali zaproszeni na Mszę świętą połączoną z obchodami uroczystościami poświęconych Hildebrandowi Gregorowi.

Opiekun : Stella Dąbroś, Teresa Domańska

kupienin 2017 11 13