Staż - wizyta zawodoznawcza w Bóbrce i Solinie

loga efs

                Biuro Projektu w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pn. ?Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014?2020 zorganizowało wizytę zawodoznawczą dla uczniów Technikum Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. W wyjeździe brała udział młodzież ucząca się w zawodzie technik mechanik.

                Pierwszym punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Tam przyszli adepci technicznego zawodu zwiedzili czynną kopalnię ropy naftowej, zobaczyli w jaki sposób w XIX wieku była wydobywana ropa z kopanek (szyby naftowe). Zobaczyli też współczesne sposoby wydobywania oleju skalnego. Uczestników wycieczki zainteresowała ekspozycja poświęcona działalności Ignacego Łukasiewicza, którą wzbogacił pokaz hologramów.

         Po zjedzeniu obiadu uczestnicy wizyty udali się do Centrum Informacyjnego Energetyki Odnawialnej przy Elektrowni Wodnej Solina ? PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna Oddział w Solinie. Zwiedzanie obiektu zaczęło się od wspólnego oglądania filmu, który przedstawił historię elektrowni wodnej oraz wyjaśnił mechanikę zapory i procesy, które w niej zachodzą. Dalej rozpoczęło się zwiedzanie zakładu, gdzie przewodnik w ciekawy sposób omówił skomplikowany proces działania hydrozespołów. Następnie młodzież oglądała wnętrze zapory. Ostatnim punktem wyprawy był spacer po górnej części zapory.

         Opiekunami wycieczki byli: Marek Jachym, Andrzej Radłowski, Lucjan Urban.