Uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni spawalniczej

loga efs

tutul27 grudnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w budynku byłych Warsztatów szkolnych uroczyście otwarto nowoczesną pracownię spawalniczą. To już kolejny projekt, dzięki któremu wracamy się do najlepszych tradycji szkoły zawodowej.

Wyposażenie nowoczesnej 10 ? cio stanowiskowej spawalni w ramach projektu pn.:?Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" warte ponad 400 tysięcy złotych umożliwia prowadzenie kursów spawania metodami TIG, MAG i MMA dla Beneficjentów tego projektu, którymi są uczniowie szkół zawodowych powiatu dąbrowskiego.

W uroczystszym otwarciu spawalni udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Adam Kwaśniak i Bolesław Łączyński, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego: Łukasz Ożóg i Andrzej Urbanik, Krzysztof Bryk przewodniczący Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego, Stanisław Początek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Mariola Smolorz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dominika Łakoma koordynator projektu UE ?Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych", nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

Wszystkich zgromadzonych w pracowni powitała Magdalena Mach ? Surowiec dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Następnie podsumowała projekt, który pozwolił wyposażyć pracownię w stanowiska spawalnicze TIG, MIG MAG, MMA oraz cały niezbędny sprzęt do profesjonalnej nauki zawodu. Podziękowała również wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi oraz staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu za wielokrotną pomoc, zrealizowane projekty oraz wsparcie finansowe. Do zebranych zwrócili się również wicemarszałek Stanisław Sorys, radni sejmiku: Adam Kwaśniak i Bolesław Łączyński oraz starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia pracowni spawalniczej dokonali: wicemarszałek Stanisław Sorys, radni sejmiku: Adam Kwaśniak i Bolesław Łączyński, starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz dyrektor szkoły Magdalena Mach-Surowiec.

Natomiast pierwszy spaw w nowo otwartej pracowni wykonali nauczyciele Andrzej Radłowski i Lucjan Urban. Zaproszeni goście również mogli spróbować swoich sił w tej profesji.

Nowoczesne wyposażenie spawalni zostało zakupione w ramach projektu ?Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w okresie od 2017 do 2021 roku w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.