Spotkanie z absolwentką PCEiKZ w Szczucinie

   W dniu 02 lutego 2018 roku w ramach ? cyklu spotkań z absolwentami szkoły? odwiedziła naszą placówkę Małgorzata Fijał absolwentka Liceum Ogólnokształcącego. Spotkała się z uczniami klas I LO/A, II LO/A i III LO/A.

   Pani Małgosia w 2012 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące naszej szkoły i rozpoczęła naukę w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Studiów Międzykulturowych. W ramach realizowanych podczas studiów projektów i Erasmus + wyjechała na wymianę na Uniwersytet w Perugi, gdzie studiowała a następnie na Uniwersytecie Padwie otrzymała tytuł magistra. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich, który powstał nie tak dawno, gdyż 1 grudnia 2016 r.

       Podczas swojej prelekcji opowiadała nie tylko o możliwości studiowania za granicą, swoich doświadczeniach, stopniach edukacji ale też o kulturze, zabytkach i ciekawostkach Włoch. O poznanych podczas podróży ludziach, obyczajach i miejscach. Zachęciła do nauki języków obcych i studiowania na UJ.

     Podczas spotkania wręczone były też dyplomy przez wicedyrektor Beatę Smaś dla zwycięzców w konkursie języka włoskiego.

     Uczniowie podziękowali za przybycie i ciekawą prezentację pan Małgosi kwiatami i brawami.

Spotkanie odbyło się dzięki zaproszeniu nauczycielki języka włoskiego pani Stelli Dąbroś i Marty Sieroń.