Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek)

Spotkanie z wychowawcami w salach - godz. 1600

Klasa wychowawca sala
III LOA Ewa Szuścik - Radłowska 52
IV TM Agnieszka Kowalik 50