Spotkanie z rodzicami w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek)

Spotkanie z wychowawcami w salach ? godzina 16.30

Klasa wychowawca sala
I LOA Maria Gadziała 48
I TM Mariusz Najduch 50
I TTI Krzysztof Słupek 53
II LOA Ewelina Czub - Kapel 34
II TM Marek Jachym 32
III TMT Andrzej Radłowski 41
III w Anna Jędo 35
III z Ewa Plebańska 1
IITT Mieczysława Stojek 67
II z Teresa Domańska 63
I z Stella Dąbroś 42

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach od 16.30 do 17.30.