W związku z organizacją matur okres do 8 maja jest wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia wg. (nowego planu) rozpoczną się ponownie 9 maja

.