Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w PCEiKZ

     Dzień Sportu Szkolnego, który tradycyjnie obchodzimy w okolicach 1 czerwca, w tym roku miał w PCEiKZ w Szczucinie nietypowy przebieg. Z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, 30 maja br. uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w rowerowym Rajdzie Niepodległości.

Rajd rozpoczęli w miejscowości Czarkowy nad Nidą w województwie świętokrzyskim, gdzie znajduje się pomnik ?Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski?. Dotarli tam wraz ze swoimi rowerami dzięki uprzejmości Pana Janusza Kapinosa, który zasponsorował im przewóz autokarem. Następnie rowerzyści przeprawili się przez Wisłę promem w Borusowej i pokonali 45 km trasę aż do Szczucina, odwiedzając po drodze miejsca pamięci narodowej związane z I wojną światową, która przyniosła naszej ojczyźnie niepodległość. Przejeżdżali przez miejscowości, które wraz ze swoimi legionami przemierzał we wrześniu 1914 roku Józef Piłsudski.

Pod pomnikami i na cmentarzach zapalili znicze.

Odwiedzili następujące miejsca: cmentarz wojenny w Gręboszowie i grób Jakuba Bojki, Pomnik Grunwaldzki w Miłocinie koło Gręboszowa, pomnik poświęcony bohaterom walk 1914-1920r. w Woli Żelichowskiej, pomnik w Samocicach - poświęcony bohaterom - polskim żołnierzom, ufundowany przez Koło Młodzieży Polskiej w 1923 r., cmentarz w Bolesławiu, na którym znajdują się groby z okresu I wojny światowej, pomniki poświęcone ofiarom wojen światowych w Mędrzechowie i w Kupieninie.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że uczniom towarzyszył Burmistrz Szczucina ? Andrzej Gorzkowicz, który przebył na rowerze całą trasę. Kierownikiem wycieczki była Ewa Plebańska, a opiekunami wicedyrektor PCEiKZ ? Beata Smaś i nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Radłowski.

Przewodnikiem merytorycznym na trasie był dr Marek Jachym ? nauczyciel historii, który w każdej miejscowości opowiadał młodzieży o wydarzeniach wojennych oraz przybliżał okoliczności powstania pomników. Rajd rowerowy zakończono w Szczucinie, w naszym mieście, które w czasie I wojny światowej szczególnie ucierpiało, ale i było miejscem historycznych wydarzeń.

We wrześniu 1914 roku wojska austro- węgierskie pod naporem Rosjan zostały zmuszone do wycofania się z południowej części Królestwa Polskiego. Wówczas, w tylnym oddziale ubezpieczającym wojska austriackie, szedł pierwszy pułk piechoty Legionów Polskich pod dowództwem Jozefa Piłsudskiego w liczbie 2257 legionistów, którzy z Kielc przez Chmielnik, Szydłów, Staszów i Pacanów przyszli do Szczucina. Do Szczucina wojsko Piłsudskiego wkroczyło 13 września 1914 roku. Prawdopodobnie sam Piłsudski stacjonował we dworze Boguszów. W Szczucinie Józef Piłsudski dostał rozkaz obrony odcinka Wisły pomiędzy Bolesławiem a Ujściem Jezuickim przed Rosjanami.

Niestety w listopadzie 1914 r. losy wojny potoczyły się niekorzystnie dla wojsk austriackich, przy boku których Józef Piłsudski próbował ze swoimi Legionami odbudować państwo polskie. 10 listopada Rosjanie wyparli z Powiśla wojska austriackie i zajęli Tarnów. Szczucin znalazł się pod okupacją rosyjską.

Ale już na początku maja 1915 roku sytuacja odwróciła się. Rosjanie w dniu 8 maja oddali Austrii Dąbrowę Tarnowską, Radgoszcz i Smęgorzów, a 9 maja - Borusową, Bolesław, Strojców i Mędrzechów. 10 maja pod austriackie rządy powróciły Szczucin i Słupiec.

Z chwilą uruchomienia linii kolejowej Tarnów ? Szczucin w dniu 20 maja 1915 roku dla celów wojskowych, nasze miasto stało się świadkiem ciągłych przemarszów wojskowych. Tutejsza ludność prawie przez pół roku żyła w ciągłym niepokoju, chroniąc się przed pociskami artylerii i karabinów w piwnicach i ziemiankach. W ogromnej większości zmobilizowano i wcielono do armii austriackiej tutejszych mężczyzn. Większość z nich poległa na różnych frontach.

Należy jednak podkreślić, że na Powiślu Dąbrowskim dążenia niepodległościowe były bardzo silne. Szczególnie ważny był ruch ludowy z Wincentym Witosem ? wójtem Wierzchosławic na czele.

Te i inne wydarzenia historyczne zostały przypomniane w drugiej części uroczystości, która odbyła się po zakończeniu rajdu w Domu Parafialnym Kana. Wzięła w niej udział młodzież całego Centrum wraz z nauczycielami. Swoją obecnością zaszczycili tę część szkolnego święta znakomici goście, m.in.: Starosta Dąbrowski ? Tadeusz Kwiatkowski, wizytator KO w Krakowie ? Delegatura w Tarnowie ? Barbara Trzpit, Burmistrz Szczucina ? Andrzej Gorzkowicz, Proboszcz Parafii Szczucin ? ks. Prałat Zygmunt Warzecha, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Dąbrowskiego ? Mariola Smolorz, Dyrektor LO w Dąbrowie Tarnowskiej ? Barbara Golemo, przedstawiciele Rady Rodziców i inni.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Panią Dyrektor PCEiKZ ? Magdalenę Mach ? Surowiec, głos zabrali Starosta Powiatu ? Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Szczucina ? Andrzej Gorzkowicz.

Uczniowie klasy I A LO pod kierunkiem nauczycielki Moniki Dabroś przygotowali niebanalne widowisko teatralne z wykorzystaniem tekstów poetyckich, utworów muzycznych i faktów historycznych wg scenariusza napisanego przez Monikę Kosińską. Obsługę techniczną imprezy zapewnili uczniowie Technikum w Szczucinie pod opieką Marty Sieroń, nauczycielki biblioteki, która zilustrowała przedstawienie prezentacją multimedialną złożoną ze 120 slajdów, nagrań muzycznych i słownych. W prezentacji wykorzystano m.in. archiwalne zdjęcia Szczucina z okresu przedwojennego, bowiem akcja spektaklu toczyła się w latach I wojny światowej.

Widowisko było dla uczestników uroczystości wyjątkową lekcją historii.

Cała impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu Dyrekcji PCEiKZ w Szczucinie oraz wielu nauczycieli tej szkoły. Obsługą i organizacją techniczno ? logistyczną imprezy zajęła się Stella Dąbroś. Szczególne podziękowania należą się również Księżom katechetom oraz ks. Proboszczowi Parafii Szczucin za udostępnienie sali Kany oraz sprzętu technicznego.