Powiatowe Obchody Wydarzeń Wrześniowych.

30 września Pani Dyrektor Magdalena Mach-Surowiec wraz z nauczycielami ,pocztem sztandarowym i delegacją uczniów uczestniczyła w Powiatowych Obchodach Wydarzeń Wrześniowych. Podczas Uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw.Św. Marii Magdaleny ks. Z .Warzecha zwrócił uwagę jak ważne dla lokalnego społeczeństwa jest kultywowanie pamięci o Wydarzeniach Wrześniowych z 1939 roku. Po Mszy Św.przy Kwaterze Pamięci Narodowej Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz powitał wszystkich zebranych na uroczystości.Starosta Tadeusz Kwiatkowski przypomniał krótką historię Wydarzeń Wrześniowych.Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej ze Szczucina.   Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała Hymn Państwowy i złożono okolicznościowe wiązanki.

                                                                 T.Domańska