Twoje dane ? Twoja sprawa

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w roku szkolnym 2018/2019 jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych p.t.: ?Twoje dane ? Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli?.

Ideą Programu jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli przez kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych.