Spotkanie z rodzicami w dniu 15 listopada 2018 r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami w salach - godz. 1630

Klasa Wychowawca                    Sala
I LO Anna Róg 50
I TMT Joanna Rzepecka - Bober 43
I TI Wojciech Wilk 30
I z Grażyna Andrzejewicz 35
II LOA Marta Szwajkosz 48
II TTI Krzysztof Słupek 57
II TM Mariusz Najduch 1
II z Stella Dąbroś 42
III TMT Mieczysława Stojek 67
III TM Marek Jachym 32
III LOA Ewelina Czub - Kapel 33
III z Teresa Domańska 63
IV TMT Andrzej Radłowski 41

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pełnią dyżur   w pokoju nauczycielskim w godzinach od 16.30 do 17.30.