Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

            16 listopada 2018 r. w PCEiKZ odbyły się zawody I stopnia (szkolne) Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

            W zawodach szkolnych brały udział uczennice: Aleksandra Początek oraz Oliwia Jastrząb.