„Zostań dawcą szpiku dla Mateusza i innych”

,,Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” .

     Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców. Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny.

    Akcja poprzedzona została szkoleniem młodzieży  i nauczycieli w dniu  08.02.2019 roku, które przeprowadziła pani Katarzyna Baran. Przekazała najważniejsze informacje  dotyczące Mateusza, jego stanu zdrowia i aktualnie prowadzonym leczeniu. Przybliżyła proces rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz działaniach na naszym terenie prowadzonych przez Fundację DKMS na rzecz zwiększenia liczby Dawców. Wolontariusze mieli okazję uczestniczyć również w spotkaniu 15.02.2019 roku  z rzeczywistym dawcą Karoliną Mach (absolwentką naszej szkoły) , która opowiedziała o sposobach pobrania szpiku kostnego.


      24 lutego 2019 została przeprowadzona  rejestracją Dawców w Domu Parafialnym „KANA” w Szczucinie od godziny 9.00 – 18.00. Akcję przeprowadzili nauczyciele Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych wraz z uczniami (wolontariuszami). Opiekunem wolontariatu w PCEiKZ  jest pani Grażyna Andrzejewicz, która czuwała nad przebiegiem akcji. Koordynatorem była dyrektor szkoły Magdalena Mach –Surowiec, opiekę nad młodzieżą pełnili nauczyciele : M. Sieroń, T. Domańska, S. Dąbroś, M. Stojek, E. Plebańska, W. Wilk, A. Jędo.

    Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarejestrowano 125 potencjalnych dawców – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!

Wolontariuszy odwiedziły  przedstawicielki Fundacji  DKNS z Warszawy, podziękowały za zaangażowanie i niesioną pomoc.

       Składamy serdeczne podziękowanie młodzieży za udział w akcji:

Agnieszce Chrabąszcz, Klaudii Sznajder, Kindze Kupiec, Magdalenie Jasicy, Magdalenie  Golemo, Sylwii Bober, Gabrieli Gubernat,  Wiktorowi  Kowalikowi , Łukaszowi Warzecha, Mateuszowi Nalepie, Karolowi Chrabąszczowi, Gabrieli Kupiec, Aleksandrze Pachołek, Katarzynie  Topór , Klaudii Piłat, Weronice Gmyrek, Patrykowi Misiaszkowi.

Dziękujemy również ks. Tomaszowi Franczakowi za wsparcie podczas Dnia Dawcy, oraz Karolinie Mach.