DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W PCEiKZ W SZCZUCINIE

5 marca 2019 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się „Dzień Języków Obcych”. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy i świata jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować.

W tym dniu społeczność szkolna „przeniosła się”  do krajów takich jak Francja, Indie i Włochy. Było to możliwe dzięki uczniom starszych klas II LO, III LO, oraz II Z, którzy poprzez własnoręcznie wykonane prezentacje, oraz występy w ciekawy sposób ukazali najważniejsze wiadomości i ciekawostki dotyczące poszczególnych państw.

Uczniowie przygotowali barwne stroje, tańce i prezentacje zwyczajów różnych krajów, a także i pyszne przekąski, charakterystyczne dla każdego z nich. Przedstawienie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich zebranych osób.

Nad całością wydarzenia czuwali: pani dyrektor M. Mach-Surowiec, E. Szuścik-Radłowska oraz S. Dąbroś