Wizyta w Kupieninie

Dnia 5 marca 2019 r. młodzież ucząca się języka włoskiego w PCEiKZ uczestniczyła w uroczystej mszy św. z okazji święta zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Włoch.

     Święto to siostry Benedyktynki obchodzą zawsze we wtorek przed środą popielcową. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy, siostry, pracownicy i dyrekcja Domu Radosnej Starości oraz wicedyrektor PCEiKZ Beata Smaś wraz z nauczycielkami Martą Sieroń i Stellą Dąbroś. Młodzież reprezentowały uczennice kl. I LO/A : Wiktoria Kosiba, Gabriela Słowik,Gabriela Rój.

     Po wspaniałej uczcie duchowej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami została zaproszena do dalszej współpracy z Domem Radosnej Starości.