OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Dnia 9 kwietnia 2019 r. w Starym Sączu odbył się małopolski finał okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W finale tym brali udział uczniowie z naszej szkoły: Jakub Bednarz – kl. II TM, Kaczmarski Tomasz – kl. II TM, Matuszewski Mariusz – kl. II TM.

Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 30 pytań testowych z prawa własności przemysłowej i techniki wynalazków a następnie wykonywali trzy zadania pisemne. W części ustnej, uczestnicy odpowiadali na trzy pytania z prawa własności przemysłowej oraz historii techniki i wynalazków.

Jakub Bednarz zdobył bardzo dobre czwarte miejsce a Tomasz Kaczmarski i Mariusz Matuszewski ex aequo 6 miejsce.

Do finału centralnego jury zakwalifikowało cztery osoby w tym ucznia PCEiKZ z klasy II TM Jakuba Bednarza, jako rezerwowego. Gratulujemy.

Opiekun: Bogdan Kłyś