Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – ponownie

Nie minęły jeszcze echa finału okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B – Wynalazczość gdzie nasi uczniowie odnieśli duży sukces, o czym informowaliśmy wcześniej, a już odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne.Eliminacje okręgowe przeprowadzono dnia 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Klubu Techniki i Rozwoju w Krakowie.

Do eliminacji zgłoszono 13 prac w 4 kategoriach. Uczniowie naszej szkoły, Korbaś Mariusz i Marchwicki Jakub z klasy II TM wykonali pracę pod tytułem: Działający model wielofunkcyjny – frezarki CNC, drukarki 3d, skanera 3d, plotera rysującego, wszystko z możliwością zdalnego sterowania i podglądu pola roboczego. Opiekun – Pan Mariusz Najduch.

Praca ta uzyskała duże uznanie Komisji Okręgowej i zdobyła bardzo dobre 3 miejsce.

Gratulujemy.