INFORMACJA !

Dni 1 i 3 maja są świętami ustawowymi. Dni 2, 6, 7 i 8 maja są dniami wolnymi dla uczniów tzn. wolnymi od zajęć dydaktycznych.