Komunikat dla kandydatów

Komunikat dla kandydatów do szkoły na kierunki informatyczne.

W skrócie: planujemy umożliwić chętnym uczniom kierunków technik informatyk oraz technik teleinformatyk udział w dodatkowych nieobowiązkowych kursach, które pozwolą im poznanie części materiałów nauczania z zawodu technik programista.
Ukończenie kursu potwierdzone byłoby certyfikatem wydanym przez szkołę.