ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

            19 czerwca nadszedł wreszcie długo oczekowany  przez wszystkich uczniów dzień zakończenia roku szkolnego. Społeczność szkolna  rozpoczeła go w kościele mszą św. o godz. ósmej, dziekując Bogu za całoroczną pracę. Następnie wszyscy zebrali się na placu przed szkołą. Uroczystą akademię otworzyła pani dyrektor, Magdalena Mach- Surowiec. Powitała zebranych oraz podziękowała za pracę i zaangażowanie nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Na ręce pana wicestarosty Krzysztofa Bryka pani Dyrektor złożyła podziękowania za wsparcie, owocną współpracę oraz wszelkiego rodzaju życzliwość ze strony władz powiatu. Uczniom pogratulowała sukcesów, najlepszym zaś wręczyła  świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców. Pani Dyrektor przypomniała też o zasadach  bezpieczeństwa i życzyła  wszystkim bezpiecznego wypoczynku .

            Następnie głos  zabrał  przedstawiciel organu prowadzącego, pan wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk. Zwracając się do uczniów przypomniał, że poprzez zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji nie tylko otwierają się na świat i rynek pracy, ale takze ubogacają region i środowisko w którym żyją. Pan Wicestarosta wreczył najlepszym uczniom nagrody ufundowane przez Radę Powiatu wyrażając pragnenie, aby w kolejnym roku szkolnym mógł takimi nagrodami uhonorować efektywna pracę znacznie liczniejszej grupy  uczniów.

Pan Jacek Czapla- przewodniczący Rady Rodziców skierował do nauczycieli podziękowania  i wyrazy uznania, składając na ręce dyrekcji kwiaty, będące wyrazem wdzięczności wszystkich rodziców . Zwracajac się do uczniów przywołał sentencję starożytnego myśliciela,  podkreślił, że wszystko, czego się uczą ma służyć ich dobru i i powinno prowadzić  ku coraz  większemu rozwojowi osobistemu.

W imieniu całej społeczności uczniowskiej, głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dariusz Dąbrowski.Podziękował pedagogom za całoroczną pracę  oraz życzył wszystkim udanego wypoczynku.

Po pożegnaniu uczniów klasy trzeciej  Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze sztandarem szkoły, wszyscy pospieszyli  do klas- po raz ostatni w tym roku szkolnym- aby spotkać się z wychowawcami i odebrać świadectwa.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!