Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych.

Przypominamy, iż warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej jest dostarczenie oryginału świadectwa i wyników egzaminów do dnia 9.07.2019 r.  Jeżeli wcześniej złożono wyłącznie kopię dokumentów jest to niewystarczające i osoby takie zostaną skreślone z list zakwalifikowanych do przyjęcia.