Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 Września 2019 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po uroczystej mszy w kościele parafialnym w Szczucinie odbył się apel. Zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy i goście. Wice-przewodnicząca szkoły powitała wszystkich przybyłych i przypomniała, krótką historię II Wojny Światowej. Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Magdalena Mach-Surowiec, życzyła wszystkim udanego roku szkolnego i przeczytała list ministra Edukacji Narodowej.
Potem głos zabrała przedstawicielka Samorządu Powiatowego Pani Mariola Smolorz i Przewodniczący Rady Rodziców Pan Jacek Czapla, którzy również życzyli młodzieży sukcesów w nowym roku szkolnym. 
W dalszej części uroczystości uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie i wysłuchaliśmy pięknej piosenki w wykonaniu uczennicy klasy IIILO.
Na koniec młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami w salach.
Wszystkim życzymy wspaniałego roku szkolnego.
Opiekun S.U. T. Domańska