wirtualny spacer

KONKURS - 80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej zaprasza uczniów PCEiKZ w Szczucinie do wzięcia udziału  w szkolnym  konkursie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym.

I. Cel konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na temat działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej i jej poprzedniczek (Służba Zwycięstwu Polski,  Związek Walki Zbrojnej) na ziemiach polskich  w okresie od września 1939 r. do  stycznia 1945 r.

II. Zagadnienia:

Uczestnicy konkursu winni zapoznać się z działalnością w/w  polskich organizacji konspiracyjnych w następującym zakresie:

- struktura organizacyjna;

- dowódcy;

- działalność (sabotaż, dywersja, wywiad, propaganda);

- Polskie Państwo Podziemne (powstanie, struktura, działalność);

- Delegatura Rządu na Kraj.

III. Literatura:

Dominczak, R. Halaba, T. Walichnowski, Z dziejów politycznych Polski 1944 -1984, Książka i Wiedza ( biblioteka PCE iKZ)

Internet,

Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, PWN ( biblioteka PCE iKZ)

Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Editions Spotkania ( biblioteka PCE iKZ)

S. Roszak, J. Kłaczkow,  Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era.

Roszkowski, Historia Polski 1014-2004, PWN ( biblioteka PCE iKZ)

IV. Termin:

II połowa listopada