wirtualny spacer8

Informacja Dyrektora Szkoły

 

Dyrektor PCEiKZ informuje, że wydanie świadectw odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. wg następującego harmonogramu:

Godzina 9:00

KLASA

SALA

1 LOA – P. MONIKA DĄBROŚ

42

1 LOB – P. E. KLEPACZ

67

2 LOA – P. E. SZUŚCIK-RADŁOWSKA

32

1 TP – P. J. GIERA

63

1 TG – P. K. WRÓBEL

50

1 W – P. J. BĘDKOWSKI

Sala gimnastyczna

1 Z – P. R. WILK-KRZCIUK

Sala konferencyjna

2 Z – P. R. KMIECIK

01

 

Godzina 9:30

KLASA

SALA

3z – P. S. DĄBROŚ

63

3 TM – P. M. NAJDUCH

01

3 TTI – P. K. SŁUPEK

67

1 MIP – P. J. LEŚNIAK

50

1 MG – P. L. URBAN

Sala gimnastyczna

1 IG – P. A. GUMUŁKA

42

2 TI – P. W. WILK

Sala konferencyjna

2 TMT – P. A. JĘDO

32

 

Obowiązuje strój galowy, maseczka, dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły oraz zachowanie odstępu.
Osoby z objawami mogącymi wskazywać na Co-vid 19, osoby przebywające na kwarantannie oraz mogące mieć styczność z osoba zakażona nie mogą zgłaszać się do szkoły.

Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie po świadectwo, mogą odebrać je w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30-13:30. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa wymagane jest upoważnienie.

Dyrektor PCEiKZ przypomina o konieczności zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązujących zasad sanitarnych w trakcie letniego wypoczynku.
Udanych i zdrowych wakacji!!!


stopka oferta 2021 22