wirtualny spacer8

Bezpieczeństwo sanitarne

Zarządzenie Dyrektora PCEiKZ w Szczucinie nr 1/2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 ze zm., oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1

W PCEiKZ w Szczucinie wprowadza się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w warunkach pandemii Co-vid19.

§ 2

Procedury stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Dyrektora PCEiKZ nr 4 z dnia 18 maja w sprawie procedur sanitarnych.

 

Załącznik 1 - WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W PCEiKZ W SZCZUCINIE

Załacznik nr 1 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO - Oświadczenie

Załacznik nr 2 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO - Regulamin szatni w PCEiKZ

Załacznik nr 3 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO - Regulamin gabinetu pielęgniarskiego

Regulamin korzystania z biblioteki

Regulamin zajęć wychowania fizycznego

 


stopka oferta 2021 22