wirtualny spacer8

Powiatowe Obchody 81. rocznicy

Wydarzeń Wrześniowych w Szczucinie

W niedzielne i słoneczne przedpołudnie, w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych. Uroczystości patriotyczne upamiętniające wydarzenia z czasów II wojny światowej rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji Ojczyzny, w Kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Szczucinie, która została odprawiona przez Proboszcza ks. Zygmunta Warzechę w koncelebrze z ks. rezydentem Józefem Taborem oraz ks. Tomaszem Franczakiem.

Po zakończonej Eucharystii tradycyjnie licznie zgromadzeni uczestnicy przeszli pod Kwaterę Pamięci Narodowej w miejsce, gdzie niemieccy okupanci 12 września 1939 roku spalili szkołę podstawową w Szczucinie.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kupiec, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz ze swoim Zastępcą Tomaszem Bełzowskim, Sekretarz Gminy Gręboszów Zdzisław Kogut, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie Mieczysław Śliski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kombatanci, organizacje społeczne, zakłady pracy, przedstawiciele instytucji powiatowych, gminnych, oświaty, kultury, sportu, młodzież i dzieci oraz zgromadzeni mieszkańcy.

Oddając hołd pomordowanym ofiarom II wojny światowej i tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę, złożono wiązanki kwiatów przez licznie przybyłe delegacje.

W imieniu samorządu powiatowego kwiaty złożyli Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kupiec.

Do zebranych podczas uroczystości zwrócili się organizatorzy Burmistrz Szczucina Jan Sipior oraz Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, który w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia z września 1939 roku i podkreślił, że dzisiejsze obchody upamiętniające tamten czas, są ważną lekcją historii dla najmłodszych oraz czasem na refleksję i zadumę nad naszymi dziejami.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Poseł ziemi dąbrowskiej Wiesław Krajewski.

Na zakończenie Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod batutą Jarosława Dzięgla wykonała krótki koncert pieśni patriotycznych.

Uroczystości towarzyszyła Kompania Honorowa Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego.

Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Magdalena Mach-Surowiec, Poczet Sztandarowy i opiekunka Samorządu Szkolnego Teresa Domańska. W imieniu Społeczności Szkolnej złożono pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

                                                                              Opiekun Samorządu Szkolnego Teresa Domańska

 

fot. powiatdabrowski.pl


stopka oferta 2021 22