Samorząd Uczniowski w Nowym roku szkolnym 2016 / 2017

Pod koniec września 2016 roku w PCEiKZ odbyły się wybory powszechne do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń z każdej klasy mógł oddać swój głos na wytypowanych kandydatów, których wyłoniono na wcześniejszym zebraniu samorządów klasowych. Wyniki przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca SU         Julia Kołodziej

Za-ca przewodniczącej   Krzysztof Jasica

Skarbnik                           Tomasz Orszulak

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy