Poniższy formularz służy do przesłania danych rekrutacyjnych do Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Przed podaniem swoich danych zapoznaj się z Polityką Prywatności. Przesłanie formularza jest równoważne z akceptacją informacji tam zawartych.

Dane teleadresowe kandydata

Dane teleadresowe rodziców/opiekunów prawnych

Należy podać co najmniej jeden numer telefonu i co najmniej jeden adres e-mail

Ukończona szkoła

Kolejność wyboru szkoły i oddziału - jako pierwsze wpisz te, którymi jesteś najbardziej zainteresowany!

Szkoła pierwszego wyboru

Wybierz typ szkoły, do jakiej chcesz uczęszczać oraz dwa interesujące Cię zawody (dwa interesujące Cię profile). Kolejność ma znaczenie!

Szkoła drugiego wyboru

Możesz wybrać kolejne klasy, do których chciałbyś uczęszczać, gdyby te z pierwszego wyboru nie zostały otwarte lub brakłoby Ci punktów.

Jeśli wybrałeś wcześniej technikum, tutaj możesz podać zawody kolejnego wyboru.

 

Szkoła trzeciego wyboru

Możesz wybrać kolejne klasy, do których chciałbyś uczęszczać, gdyby te wcześniej wybrane nie zostały otwarte lub brakłoby Ci punktów.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wysyłanie ich za pomocą tego formularza jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez skrypty strony internetowej w celu przesłania podania do sekretariatu Szkoły.
Proces przesyłania odbywa się z wykorzystaniem protokołów szyfrowania.
Jeśli nie wyrażasz zgody, wyczyść formularz i złóż podanie w tradycyjny sposób.
Powered by BreezingForms