Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Olimpiada Innowacji Technicznych

Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie z klasy 3 TI biorą udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce.
W zawodach I stopnia, które polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań dotyczących zagadnień z lokalnych sieci komputerowych wyłonionych zostało 3 uczniów. Kamil Grędys, Kamil Kwiatkowski, Karol Białas reprezentować będą naszą szkołę w zawodach II stopnia, które przeprowadzone zostaną 24.03.2023r (piątek) przez Komitet Okręgowy. Uczestnicy otrzymają 3 zadania praktyczne, które będą udostępnione na platformie PZSWiR i polegające na analizie rozwiązań teleinformatycznych, konfiguracji transmisji danych, konfiguracji połączeń sieci teleinformatycznych, analizy błędów i struktur sieciowych.
Do zawodów III stopnia będącego finałem olimpiady, kwalifikuje się 3 najlepszych uczestników reprezentujących dany okręg (w naszym przypadku MAŁOPOLSKI).

Życzmy chłopakom powodzenia i trzymajmy kciuki!!!

Opiekunem uczniów jest p. Wojciech Wilk.

  w Szczucinie