Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

14 listopada odbyła się XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu BÓBR, którego celem jest rozwijanie i popularyzacja informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród uczniów wszystkich typów szkół. Siedmiu reprezentantów naszej szkoły punktualnie o godz. 12 przystąpiło do rozwiązywania zadań konkursowych, które wymagały nie tylko posiadania wiedzy informatycznej, ale również umiejętności algorytmicznego myślenia przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin.

Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie i życzymy satysfakcjonujących wyników!

  w Szczucinie