Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obecnie ta inicjatywa jest obchodzona w ponad 100 krajach świata. Celem jest przybliżenie społeczeństwu kwestii związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, między innymi poprzez promowanie ekologicznego stylu życia.

Tegoroczna kampania koncentruje się na zagadnieniach związanych z renaturyzacją gruntów, pustynnieniem i odpornością na suszę. „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją (#GenerationRestoration)” to hasło przewodnie obchodów w 2024 roku.

Zastanów się jak Ty możesz dbać o środowisko?

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/swiatowy-dzien-ochrony-srodowiska-2024

E. Klepacz

  w Szczucinie