Nauczyciele

.:: Aktualnie zatrudnieni nauczyciele ::.

oraz PSO - przedmiotowe systemy oceniania


 

 • mgr Magdalena Mach-Surowiec - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka angielskiego, PSO, Aneks do PSO,
 • mgr Beata Smaś - wicedyrektor d/s dydaktyki ogólnej i wychowania, pedagog szkolny,
 • mgr Marek Sztyler - wicedyrektor d/s kształcenia zawodowego i prozawodowego, nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i informatyki, PSO
 • mgr Grażyna Andrzejewicz - nauczyciel języka angielskiego, PSOAneks do PSO
 • mgr Jarosław Będkowski  - nauczyciel wychowania fizycznego, PSO, Aneks do PSO
 • mgr Monika Dąbroś - nauczyciel historii (PSOoraz historii i społeczeństwa,PSO  wiedzy o kulturze, PSO nauczyciel języka polskiego, PSO, Aneks do PSO
 • mgr Stella Dąbroś - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka włoskiego, PSOAneks do PSO; nauczyciel wychowania fizycznego, PSO,Aneks do PSO
 • mgr Teresa Domańska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, PSO G, PSO P nauczyciel przedsiębiorczości, PSO G, PSO P, działalności gospodarczej, PSOekonomii, PSO
 • mgr inż. Jan Giera - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy elektryczno - elektronicznej, PSO, Aneks do PSO
 • mgr inż. Wojciech Wilk - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy mechaniczno - informatycznej, PSO
 • mgr Barbara Głód - nauczyciel języka polskiego, PSOAneks do PSO
 • dr Marek Jachym- nauczyciel historii PSO_G,  PSO_G_roz, PSO_P_pods PSO_P_roz, wiedzy o społeczeństwie PSO_GPSO_P historii i społeczeństwa PSO, elementów wiedzy o państwie i prawie PSO
 • mgr Anna Jędo - nauczyciel języka angielskiego, PSOAneks do PSO; nauczyciel języka polskiego, PSOAneks do PSO
 • mgr inż. Ryszard Juzwa - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy elektryczno - elektronicznej, PSO
 • mgr Ewa Klepacz - nauczyciel chemii, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii kosmetycznej i dermatologii -PSO , Aneks do PSO
 • mgr Andrzej Kłagisz - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSOAneks do PSO
 • mgr Agnieszka Kowalik - nauczyciel matematyki,PSO
 • mgr inż. Mariusz Najduch - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSO
 • ks. mgr Tomasz Franczak - nauczyciel religii,Aneks do PSO
 • mgr Ewa Plebańska - nauczyciel wychowania fizycznego, PSOAneks do PSO
 • mgr Andrzej Radłowski - nauczyciel wychowania fizycznego, PSOAneks do PSO nauczyciel bhp, PSO, Aneks do PSO
 • mgr Joanna Rzepecka-Bober - nauczyciel języka niemieckiego, PSOAneks do PSO
 • mgr Marta Sieroń - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, PSOAneks do PSO
 • mgr Renata Kmiecik - pedagog szkolny,
 • mgr inż. Krzysztof Słupek - nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych, PSO, Aneks do PSO
 • mgr Mieczysława Stojek - nauczyciel fizyki, PSOAneks do PSO
 • mgr Bogdan Kłyś - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i informatyki, PSO
 • mgr inż. Anna Gumułka - nauczyciel informatyki, PSOprzedmiotów zawodowych, PSOAneks do PSO
 • mgr Ewa Szuścik-Radłowska - nauczyciel języka angielskiego, PSOAneks do PSO
 • mgr Marta Szwajkosz - nauczyciel geografii, nauczyciel biologii, PSOAneks do PSO
 • mgr inż. Lucjan Urban - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i samochodowej, 
 • mgr Iwona Bielaszka-Podsada - nauczyciel plastyki,
 • mgr Joanna Leśniak - nauczyciel matematyki,PSO
 • mgr Bożena Nadolska-Walus  - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
 • mgr Renata Wilk-Krzciuk - nauczyciel języka polskiego,PSOAneks do PSO
 • mgr Barbara Grzebieniowska - nauczyciel języka polskiego,PSOAneks do PSO
 • mgr Krystyna Wróbel - nauczyciel matematyki,PSO
 • Anna Lech - nauczyciel języka niemieckiego PSO,Aneks do PSO
 • ks. mgr Piotr Fryzowicz - nauczyciel religii,Aneks do PSO
 • mgr Maciej Mitera - nauczyciel informatyki,PSO

Dodatkowe zasady oceniania obowiązujące w okresie pracy zdalnej