Nauczyciele

 


Nauczyciel

Nauczane przedmioty i Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO)

mgr Magdalena Mach-Surowiec, Dyrektor Szkoły

nauczyciel języka angielskiego, PSO,  języka angielskiego w branży informatycznej, PSOAneks do PSO,

mgr Beata Smaś,
wicedyrektor d/s dydaktyki
ogólnej i wychowania

pedagog szkolny

mgr Marek Sztyler,
wicedyrektor d/s kształcenia
zawodowego i prozawodowego

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSO_PKM, PSO_RT, PSO_EiM, PSO_IZ  i informatyki, PSO

mgr Grażyna Andrzejewicz

nauczyciel języka angielskiego, PSO

mgr Jarosław Będkowski

nauczyciel wychowania fizycznego, PSOAneks do PSO

mgr Iwona Bielaszka - Podsada

nauczyciel plastyki

mgr Katarzyna Chyc-Gazdeczka

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Małgorzata Ciecińska

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

mgr Monika Dąbroś

nauczyciel  języka polskiego PSO, historii PSO oraz  historii i społeczeństwa PSOAneks do PSO

mgr Stella Dąbroś

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka włoskiego, PSOAneks do PSO; nauczyciel wychowania fizycznego, PSO,Aneks do PSO

mgr Teresa Domańska

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa PSO,  nauczyciel przedsiębiorczości PSO,  działalności gospodarczej, PSO,  ekonomii, PSO , przedmiotu podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej PSO

ks. mgr Piotr Fryzowicz

nauczyciel religii,Aneks do PSO

mgr inż. Jan Giera

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy elektryczno - elektronicznej, PSO,

mgr Barbara Grzebieniowska

nauczyciel języka polskiego,PSOAneks do PSO

mgr inż. Anna Gumułka

nauczyciel informatyki, przedmiotów zawodowych grupy informatycznej PSO, fizyki PSO,  Aneks do PSO

dr Marek Jachym

nauczyciel historii PSO_zp, PSO_zr, wiedzy o społeczeństwie PSO_lo_t, PSO_sb,  historii i teraźniejszości PSO, elementów wiedzy o państwie i prawie PSO

inż. Krzysztof Jasica

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

mgr Anna Jędo

 nauczyciel języka angielskiego, PSOAneks do PSO; nauczyciel języka polskiego, PSOAneks do PSO

mgr inż. Ryszard Juzwa

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy elektryczno - elektronicznej, PSO

mgr Anna Kościuk

nauczyciel biologii, PSO

mgr Agnieszka Kowalik

 nauczyciel matematyki,PSO

mgr Ewa Klepacz

nauczyciel chemii PSO, nauczyciel biologii PSO, nauczyciel chemii kosmetycznej PSO i podstaw dermatologii PSOAneks do PSO

mgr Bogdan Kłyś

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i informatyki, PSO

mgr Renata Kmiecik

pedagog szkolny

mgr Ewa Knap

nauczyciel geografii, PSO, kl.1, kl.2, kl.2SB, kl.3SB

mgr Joanna Leśniak

nauczyciel matematyki,PSO

mgr Magdalena Łachut

pedagog szkolny

mgr Bożena Mazur

nauczyciel historii PSO, historii i teraźniejszości PSO

mgr Maciej Mitera

nauczyciel informatyki, PSO

mgr inż. Mariusz Najduch

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSO

mgr Kazimierz Nalepa

nauczyciel geografii, PSO

mgr Ewa Plebańska

nauczyciel wychowania fizycznego, PSOAneks do PSO

mgr Andrzej Radłowski

nauczyciel wychowania fizycznego, PSOAneks do PSO nauczyciel bhp, PSO kl 1, PSO kl. 2Aneks do PSO

mgr Joanna Rzepecka-Bober

nauczyciel języka niemieckiego, PSOAneks do PSO

mgr Renata Rzepecka - Lis

nauczyciel fizyki

mgr inż. Krzysztof Słupek

nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych, PSOAneks do PSO

mgr Marta Sieroń

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, PSOAneks do PSO

mgr Elżbieta Stochlińska

nauczyciel języka angielskiego,PSO

mgr Mieczysława Stojek

nauczyciel fizyki i fizyki technicznej, PSOAneks do PSO

mgr Ewa Szuścik-Radłowska

nauczyciel języka angielskiego, PSO, języka angielskiego w branży informatycznej i mechanicznej, PSO, nauczyciel przedmiotu obsługa klienta w języku angielskim, PSO,   Aneks do PSO

mgr Marta Szwajkosz

nauczyciel geografii, nauczyciel biologii, PSOAneks do PSO

mgr inż. Lucjan Urban

 nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i samochodowej, 

mgr Renata Wilk - Krzciuk

nauczyciel języka polskiego,PSOAneks do PSO

mgr inż. Wojciech Wilk

nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy informatycznej i informatyki, PSO

mgr Józef Woziwoda

nauczyciel informatyki PSO i przedmiotów zawodowych PSO

mgr Krystyna Wróbel

nauczyciel matematyki,PSO

Dodatkowe zasady oceniania obowiązujące w okresie pracy zdalnej

  w Szczucinie