Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Podanie do szkoły

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

3 letnia na podbudowie programowej szkoły podstawowej

I. Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:
• K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Zajęcia praktyczne realizowane są w CKZ, na terenie szkoły - uczeń nie musi posiadać umowy z innym pracodawcą, ma wakacje i ferie jak inni uczniowie.

II. Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:
• K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Zajęcia praktyczne realizowane są w CKZ, na terenie szkoły - uczeń nie musi posiadać umowy z innym pracodawcą, ma wakacje i ferie jak inni uczniowie.

III. Wielozawodowa

- zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursów a zajęcia praktyczne u pracodawcy w wybranych przez siebie firmach (dla młodocianych pracowników);

W zakresie branżowej szkoły I stopnia wielozawodowej, kształcimy uczniów we wszystkich zawodach występujących na rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy dotyczącej kształcenia praktycznego w zawodzie z wybranym przez ucznia zakładem pracy.

 

 CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

I. Klasa biologiczno - humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, historia, język angielski.
Nauczane języki obce: język angielski, drugi język niemiecki lub włoski do wyboru.1
 
 

II. Klasa biologiczno - chemiczna z elementami kosmetologii

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające: dermatologia, chemia kosmetyczna.
Nauczane języki obce: język angielski, drugi język niemiecki lub włoski do wyboru.1
 
  

III. Klasa mundurowo - wojskowa

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, język angielski.
Nauczane języki obce: język angielski, drugi język niemiecki lub włoski do wyboru.1
 
 
 

IV. Klasa mundurowo - pożarnicza

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, język angielski.
Nauczane języki obce: język angielski, drugi język niemiecki lub włoski do wyboru.1
 
 

 

 

 PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM 

dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej4


Technik teleinformatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 – Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.
 • K2 – Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik informatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • K2 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik programista

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • K2 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik mechanik

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • K2 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik pojazdów samochodowych 

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
 • K2 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik elektronik

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 - Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 - Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
 • K2 - Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.
Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.


Technik handlowiec

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Prowadzenie sprzedaży.
 • K2 Prowadzenie działań handlowych.

Przedmioty rozszerzone: geografia lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki lub język włoski.


Technik ekonomista

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • K2 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Przedmioty rozszerzone: geografia lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki lub język włoski.


Technik rachunkowości

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

 • K1 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • K2 Prowadzenie rachunkowości.

Przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.
Nauczanie języki obce: język angielski, język niemiecki lub język włoski.

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowych

Zgoda rodziców na udział w próbach sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

 

 

1 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
2 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
3 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
do wyboru jeden przedmiot rozszerzony zgodnie z § 3, ustęp 11 regulaminu.

 

  w Szczucinie