Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Podanie do szkoły
Podanie online


 CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

Klasa humanistyczna

– przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski. Nauczany obowiązkowo język angielski, drugi język niemiecki lub włoski1 do wyboru. Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunku filologia polska, filologia angielska, niemiecka lub włoska, historia, europeistyka, politologia, pedagogika, psychologia.

Klasa matematyczno-fizyczna

– przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka, język angielski. Nauczany obowiązkowo język angielski, drugi język niemiecki lub włoski2 do wyboru. Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: studia na kierunkach technicznych, architektura, matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii

– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski. Przedmiot uzupełniający: dermatologia, chemia kosmetyczna. Nauczany obowiązkowo język angielski, drugi język niemiecki lub włoski3 do wyboru. Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach: medycznych, biologicznych, chemicznych, lekar-skich, technologii chemicznych, farmacji, kosmetologii.

 

 

 PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM 

dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej4

Technik pojazdów samochodowych – przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.

Technik ochrony środowiska – przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.

Technik mechanik – przedmioty rozszerzone: fizyka lub matematyka.

Technik programista – przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.

Technik teleinformatyk – przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.

Technik elektronik – przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.

Technik informatyk – przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.

Technik handlowiec – przedmioty rozszerzone: geografia lub matematyka.

Technik ekonomista – przedmioty rozszerzone: geografia lub matematyka.

Technik rachunkowości – przedmioty rozszerzone: informatyka lub matematyka.

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

3 letnia na podbudowie programowej szkoły podstawowej

Wielozawodowa - zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursów, zajęcia praktyczne u pracodawcy w wybranych przez siebie firmach (dla młodocianych pracowników).

 

Pobierz ofertę

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Podanie do szkoły

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

 

1 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
2 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
3 § 3, ustęp 8, 9, 10 regulaminu
do wyboru jeden przedmiot rozszerzony zgodnie z § 3, ustęp 11 regulaminu.