Informacja

Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie informuje, iż w siedzibie tutejszej jednostki oraz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego, oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, oznaczonej jako działka nr 487/8 o pow. 0,2273 ha położonej w jednostce ewidencyjnej ? Szczucin, obręb ewidencyjny? Szczucin, objętą Księgą wieczystą nr TR1D/00056394/6, przeznaczonej do oddania w najem.

CCI20180111