Pedagog szkolny

Z pedagogami szkolnym można kontaktować  się poprzez dziennik elektroniczny lub  internetową pomoc psychologiczno - pedagogiczną (znajdującą się  w zakładce na stronie szkoły ) .