Medal Pro Publico Bono dla naszej Szkoły

 

W miniony piątek tj 02.10.2015 roku podczas uroczystego spotkania w Centrum Polonii w Brniu nasza Szkoła została uhonorowana medalem Pro Publico Bono.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył na ręce Pani wice-dyrektor Beacie Smaś medal PRO PUBLICO BONO za pracę na rzecz rodziny jako wyraz uznania dla naszej Szkoły za jej wieloletnie zaangażowanie w sprawy społeczne lokalnego środowiska.

Kontynuacją uroczystości w Brniu było nie mniej przyjemne i podniosłe spotkanie w Domu Parafialnym KANA w Szczucinie z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Szczucin oraz ich opiekunów z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Starostą Dąbrowskim ? Tadeuszem Kwiatkowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Szczucin ? Andrzejem Gorzkowiczem, Prezesem Stowarzyszenia Otwarte Serce ? Bogdanem Sosinem, Posłem ? Bolesławem Łączyńskim oraz Proboszczem Parafii Szczucin ? Zygmuntem Warzechą.

Podczas tego spotkania Prezes Stowarzyszenia Otwarte Serce oraz Pan Minister wręczyli wolontariuszom i ich opiekunom dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, z którym nasza Szkoła nawiązała ścisłą współpracę.

                                 Opiekun SKW Grażyna Andrzejewicz