TERAPIA MUZYKĄ-WIZYTA W DĄBROWICY

 ?Muzyka dobra na wszystko?, niejeden z nas zgodziłby się z tym powiedzeniem.

Tak też i Dyrekcja Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy wyszła z takiego założenia, organizując dla swoich podopiecznych warsztaty ?Terapia muzyką-elementem troski o zdrowie psychiczne?, zadanie realizowane przy współpracy Powiatu Dąbrowskiego.

Na zakończenie projektu, które miało miejsce w dniu wczorajszym, tzn. 13 czerwca, zaproszono naszych wolontariuszy, zaprzyjaźnionych z Domem od początku jego istnienia i wolontariuszy z gimnazjum wraz z ich opiekunami. Na spotkanie przybyli również goście: Prezes Stowarzyszenia ?Otwarte Serce? pan Bogdan Sosin, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin pan Andrzej Gorzkowicz oraz Proboszcz Parafii Szczucin ks. Zygmunt Warzecha.

Po części warsztatowej, w której wszyscy uczestnicy spotkania poddawali się terapii muzyką, co z pewnością przydało się szczególnie wszystkim zaproszonym uczniom, zestresowanym końcówką roku szkolnego, zaśpiewaliśmy hymn Domu, który powstał podczas wcześniejszych zajęć.

Goście, Pan Prezes i Pan Burmistrz przybliżyli uczniom specyfikę funkcjonowania Dom i jego znaczenie dla osób, które w nim przebywają. A są to osoby mające znaczne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, integracji społecznej oraz pełnieniu ról społecznych, są często wyśmiewane i nie znajdują zrozumienia w otoczeniu. Dlatego tak ważnym jest kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

Spotkanie zakończyło się wspólnym piknikiem na zielonej trawce, w miłej, radosnej atmosferze.

Wolontariusze: Marcelina, Ola, Natalia, Martyna, Małgorzata, Magda, Sonia, Bartek i Jakub z uśmiechem pożegnali się z podopiecznymi Domu i ich opiekunami.

?Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: daje życie?, H. Sienkiewicz

Opiekunowie:

Grażyna Andrzejewicz

ks. Tomasz Franczak